fm3 logo

Kloge Kommunale kvadratmeter:   Mere Velfærd — Færre Ressourcer   
Status:
66 afsluttede survey besvarelser

Spørgsmål til survey kontakt:
Kristoffer Slottved, KL
T: 33 70 31 94
@: KSL@kl.dk

Spørgsmål til survey eller tekniske problemer:
Preben Gramstrup, fm3.dk
T: 23 20 27 45
@: preben@fm3.dk


Survey - Deadline er torsdag d. 28. sept. 2017
Som led i kommunernes arbejde med ejendomsporteføljen ønsker KL en afklaring af status og behov for data samt IT-understøttelse. Surveyen søger derfor at afdække den nuværende grad af brug af Facilities Management IT-systemer (CAFM) samt arbejdet med og evt. planer for ”Kloge Kvadratmeter”.

Survey er inddelt i tre afsnit:
1. Aktuel IT anvendelse
2. Fremtid for Kloge Kvadratmeter
3. Om kommunen

Surveyen indgår i KLs foranalyse for at afklare status og behov for brugen af it-understøttelse af den kommunale ejendomsadministration og ejendomsdrift.

Bemærk, at det først er muligt at gå videre til næste afsnit når alle spørgsmål er besvaret.
For evt. forberedelse og intern drøftelse kan du derfor se survey her inden du starter (.pdf). Du har mulighed for at gemme skema undervejs.


Workshops
Der afholdes to workshops i forlængelse af gennemført survey om Kloge Kommunale Kvadratmeter.

Formålet med workshops har været at få inddraget viden og erfaringer fra den kommunale ejendomsadministration, at få drøftet gennemførte survey og ikke mindst drøfte de fremtidige behov og ønsker til data og IT for at skabe mere velfærd med den kommunale ejendomsportefølje.


Workshop 1: AS-IS, Onsdag 11. oktober 2017 kl. 10-16 i Odense
59 deltagere fra 36 forskellige kommuner

Slides workshop 1

Billeder workshop 1


Workshop 2: TO-BE, Torsdag 16. november 2017 kl. 10-16 i København
52 deltagere fra 31 forskellige kommuner

Slides workshop 2

DFM Benchmarking - udvendig vedligeholdelse, hæfte

Eksempel web-portal med paradigmer-tjeklister-best practice - screenshot


benchmark.fm3 - kommunale ejendoms nøgletal, arealer, drift og forsyning

Erfarings- og Inspirationskatalog
Projekter og eksempler på hvorledes der kan skabes mere velfærd med færre ressourcer.

Formålet med Erfarings- og inspirationskataloget er at hver kommune kan beskrive cases og projekter, hvor man har arbejdet aktivt med 'Kloge kvadratmeter'.

Her har du således mulighed for at give kommunens erfaringer videre og efterfølgende søge blandt andre kommuners erfaringer.

Man kan søge på tværs af projekter og kontakte de enkelte projektdeltagere direkte for yderligere informationer og dannelse af erfa-netværk.